Polityka Prywatności

Sklep Internetowy fryzart.pl działający pod adresem www.fryzart.pl, prowadzony przez P.H. POLWELL Wojciech Bukowski i zwany dalej Sklepem lub Administratorem przestrzega zasad Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) (dalej Rozporządzenie 2016/679odnośnie ochrony danych osobowych.

§ 1.
Administrator danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Klienta sklepu internetowego jest P.H. Polwell Wojciech Bukowski
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 11. 
Tel.: 664 97 97 97
wpisane do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wojta Gminy Dobra pod nr 4175/2008, któremu nadano
Numer NIP: 851-154-97-77, Numer REGON: 811631359
§ 2.
Zakres zbieranych danych i wykorzystywania danych
1. Dane Klienta będą przetwarzane w celu:   
1. zawarcia i wykonania umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną  - gdy to jest niezbędne do wykonania umowy, której   Pani/a jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/a żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679)  
2.  marketingu bezpośredniego usług Administratora, w szczególności wysyłki newslettera na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora z wyjątkiem sytuacji w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Pani/a interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679,   
3. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia 2016/679 - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa Administratora, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami prawa,  
4. prowadzenia procesów reklamacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia 2016/679 - prawnie uzasadnionego interesu Administratora przez okres 10 lat od wykonania umowy.  
2. Dane mogą być udostępniane firmom transportowym: Poczta Polska S.A. oraz DPD Polska sp. z o.o.  w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.   
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów realizacji zamówienia.
4. Dane przechowywane są na czas nieokreślony. 
4. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
§ 3.
Kontakt ze Sklepem
  1. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma od Sklepu wiadomości e-mail dotyczące transakcji. Istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego w razie pilnego wyjaśnienia nieścisłości.

 

§ 4.
Zmiana danych osobowych lub ich usunięcie
  1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania. 
   
§ 5.
Bezpieczeństwo
  1.  Łączenie się z formularzami służącymi do wpisywania danych odbywa się z użyciem scentralizowanego protokołu SSL
§ 6.
Przepisy końcowe
  1. Polityka prywatności jest częścią regulaminu Sklepu.
  2. PH POLWELL Wojciech Bukowski zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności.
  3. Obowiązuje od 1 czerwca 2011 r. 
pixel