Regulamin

Sklep Internetowy fryzart.pl działający pod adresem fryzart.pl jest własnością:

POLWELL PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE WOJCIECH BUKOWSKI
ul. Ku Słońcu 11
71-073 Szczecin

Tel.: +48 664 97 97 97

wpisane do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Dobra pod nr 4175/2008, któremu nadano Numer NIP: 851-154-97-77, Numer REGON: 811631359
 
§ 1.
Warunki realizacji zamówienia
 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację regulaminu
 2. Zamówienia mogą być realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę fryzart.pl 24h na dobę 7 dni w tygodniu.
 4. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.
 5. Realizacja zamówienia, potwierdzonego przez Klienta, następuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-14:00 na poniższych warunkach:
  • Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem płatności elektronicznych, rozpoczyna się po zaksięgowaniu kwoty na koncie sklepu.
  • realizacja zamówienia płatnego za pobraniem rozpoczyna się od momentu wpłynięcia zamówienia i jego potwierdzenia.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie sklepu.
 7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 8. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z osobą odpowiedzialną za prowadzenie sklepu e-mailem pod adresem esklep@fryzart.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 664 97 97 97. Informacje na temat zamówień, promocji itp. udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00.
 9. Złożenie zamówienia w sklepie przez Klienta jest jednoznaczne z  wyrażeniem zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie fryzart.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 10. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 11. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 § 2. 
Ochrona danych osobowych

Sklep Internetowy fryzart.pl działający pod adresem www.fryzart.pl, prowadzony przez P.H. POLWELL Wojciech Bukowski przestrzega zasad Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) (dalej Rozporządzenie 2016/679) odnośnie ochrony danych osobowych.

1. Administrator danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Klienta sklepu internetowego jest P.H. Polwell Wojciech Bukowski
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 11. 
Tel.: 664 97 97 97
wpisane do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wojta Gminy Dobra pod nr 4175/2008, któremu nadano
Numer NIP: 851-154-97-77, Numer REGON: 811631359
2. Zakres zbieranych danych i wykorzystywania danych
1. Dane Klienta będą przetwarzane w celu:   
1. zawarcia i wykonania umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną  - gdy to jest niezbędne do wykonania umowy, której   Pani/a jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/a żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679)  
2.  marketingu bezpośredniego usług Administratora, w szczególności wysyłki newslettera na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora z wyjątkiem sytuacji w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Pani/a interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679,   
3. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia 2016/679 - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa Administratora, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami prawa,  
4. prowadzenia procesów reklamacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia 2016/679 - prawnie uzasadnionego interesu Administratora przez okres 10 lat od wykonania umowy.  
3. Dane mogą być udostępniane firmom transportowym: Poczta Polska S.A. oraz DPD Polska sp. z o.o.  w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.   
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów realizacji zamówienia.
5. Dane przechowywane są na czas nieokreślony. 
6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania. 
7. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
§ 3.
Ceny towarów
 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 

§ 4.
Dostawa
 1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta w zamówieniu sposób.
 2. Dostawa przesyłek ze sklepu fryzart.pl jest realizowana przez Pocztę Polską.
 3. Przesyłki realizowane przez Pocztę Polską są dostarczane w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 5. Sklep anuluje zamówienie z przedpłatą, jeśli na konto firmowe nie wpłynie należna kwota w ciągu 7 dni roboczych.
 6. Koszty dostawy wynoszą:
  • kwota 10 zł przedpłata,
  • kwota 13 zł pobranie,
  • przy zamówieniu powyżej 299 zł DOSTAWA GRATIS.

 
§ 5.
Formy płatności
 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą:
  • płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier,
  • przelewem bankowym na konto sklepu,
  • za pośrednictwem płatności elektronicznych - PRZELEWY24.PL
  • za pośrednictwem płatności elektronicznych - Pay Pal

Dane do przelewów:

ING BANK ŚLĄSKI

09 1050 1559 1000 0023 5559 4553
PH POLWELL Wojciech Bukowski
Ku Słońcu 11

71-073 Szczecin

w tytule należy podać numer zamówienia.


§ 6.
Reklamacje

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła i są orginalne.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
  • wad fabrycznych,
  • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
  • niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.
 3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
 4. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
 5. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.  
 6. Klient musi wraz z reklamowanym towarem dostarczyć dowód zakupu, w przeciwnym wypadku reklamacja nie zostanie rozpatrzona pozytywnie.
 7. Paczki za pobraniem nie będą odbierane.§ 7.
Zwroty
 1. Zgodnie z obowiązującą ustawą, Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Produkty kosmetyczne muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Produkty kosmetyczne nie mogą nosić innych śladów używania.
 3. Zwracany towar należy odsyłać razem z dowodem zakupu (np. paragonem, potwierdzeniem sprzedaży lub fakturą). W przeciwnym wypadku zwrot nie zostanie uwzględniony.
 4. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.
 5. Paczki za pobraniem nie będą odbierane.

 § 8.
Gwarancje
 1. Okres gwarancji dla profesjonalnego sprzętu fryzjerskiego wynosi 12 miesięcy.
 2. Podstawą skorzystania z gwarancji jest karta gwarancyjna oraz dowód zakupu.
 3. Towar reklamowany należy przesłać na adres Sklepu.
 4. W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania towaru, Sklep zobowiązuje się do naprawy wadliwego towaru lub przesłania nowego towaru.

§ 9.
Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a PH POLWELL Wojciech Bukowski.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie regulaminu fryzart.pl
 4. Regulamin sklepu fryzart.pl obowiązuje od dnia 1 czerwca 2011 r.
pixel