Regulamin Konkursu Wakacyjnego

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "KONKURS WAKACYJNY"

  2. Organizatorem Konkursu jest P.H. Polwell Wojciech Bukowski, ul. Ku Słońcu 11, 71-073 Szczecin

  3. Fundatorem nagród w konkursie jest firma P.H. Polwell Wojciech Bukowski, ul. Ku Słońcu 11, 71-073 Szczecin

  4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/fryzart/ w dniach od 17.07.2017r. do 31.08.2017r. (do godziny 12:00 w południe).


    § 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

    1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

    a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 

§ 3 NAGRODY

 

1. Nagrodą w Konkursie są zestawy kosmetyków marek: artego, Montibello, Kemon, Mila, przedstawiane przez Organizatora w trakcie trwania konkursu.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, zakupią produkty marki artego, Montibello, Mila, Kemon lub Davines w sklepie internetowym Fryzart.pl na stronie https://fryzart.pl/, wykonają zdjęcia zakupionych produktów w stylizacji kojarzącej się z latem, wakacjami oraz prześlą je do Organizatora w prywatnej wiadomości na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/fryzart/. Organizator przez cały czas trwania konkursu raz w tygodniu, w piątek wybierze jedną, najbardziej kreatywną pracę, ocenioną przez Komisję konkursową. Zwycięskie zdjęcie zostanie opublikowane na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/fryzart/. Zdjęcia przesłane w piątek wezmą udział w kolejnym etapie konkursu.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia każdego etapu Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres esklep@fryzart.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy P.H. Polwell Wojciech Bukowski, ul. Ku Słońcu 11, 71-073 Szczecin., na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez P.H. Polwell Wojciech Bukowski, ul. Ku Słońcu 11, 71-073 Szczecin

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy P.H. Polwell Wojciech Bukowski.


§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU


1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie: http://fryzart.pl/Regulamin-Konkursu-Wakacyjnego-ccms-pol-60.html

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel